دنباله‌دار با گیسوی سبز رنگ در آسمان نیمکره شمالی


در اوایل ماه مارس سال جاری، دنباله دار E3 2022 با استفاده از دوربین میدان دید گسترده Mapper در تاسیسات Zwicky Transient کشف شد. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ از زمان کشف، دنباله دار E3 2022 به طور قابل توجهی درخشان شده است و اکنون می توان آن را قبل از طلوع خورشید در صورت فلکی Corona Borealis مشاهده کرد. اگر چه این دنباله دار هنوز برای رصد بدون تلسکوپ بسیار کم نور است. عکس امروز ناسا ستون سبز روشن دنباله دار، دم غبارآلود کوتاه و پهن و دم یونی بلند و ضعیف دنباله دار E3 2022 را نشان می دهد که در یک میدان دید گسترده 2.5 درجه با تلسکوپ در 19 دسامبر ثبت شده است. منظومه شمسی، این دنباله دار در 12 ژانویه 2023 در حضیض به نزدیک ترین فاصله خود از خورشید رسید و در 1 فوریه همان سال به نزدیک ترین فاصله خود از زمین خواهد رسید. اگرچه روشنایی دنباله دارها غیرقابل پیش بینی است، اما ستاره دنباله دار E3 2022 احتمالاً در آینده نزدیک در آسمان های شب تاریک با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید