ماه‌نورد آپولو در سایت VIP قمری


برای دیدن کامل تصویر دره Taurus-Littrow روی ماه به عینک سه بعدی قرمز-آبی نیاز دارید. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ آنالوگ رنگی یک نمای سه بعدی واضح از ماه نورد آپولو 17 با ماژول قمری در پس زمینه و تپه های ماه در دوردست در پیش زمینه را نشان می دهد. از آنجایی که جهان در سال 1972 قرار بود صعود به قمر ماژول را از طریق دوربین تلویزیون آپولو تماشا کند، این مکان به عنوان پارکینگ و سایت VIP نیز شناخته می شود. پنجاه سال پیش در دسامبر 1972، یوجین سرنان و هریسون اشمیت، فضانوردان آپولو 17، حدود 75 ساعت را به همراه همکار خود رونالد ایوانز در مدار بالای ماه گذراندند. خدمه با 220 کیلوگرم نمونه سنگ و خاک بازگشتند که بیشتر از نمونه های قبلی از سایر مکان های قمری است. سرنان و اشمیت آخرین افرادی هستند که روی ماه قدم می گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید