زمان تنها یک توهم است


زمان چیزی است که همه ما با آن آشنا هستیم. شصت ثانیه یک دقیقه و شصت دقیقه یک ساعت است. این به معنای زمان خطی است، چیزی که همه ما در مورد آن توافق داریم. اولین اندازه گیری زمان توسط اجداد بشری ما به مشاهده چرخه های جهان طبیعی، استفاده از الگوهای تغییرات روز به شب و فصل به فصل برای ایجاد تقویم و بعدها برای توسعه ابزارهایی برای اندازه گیری دقیق تر زمان بستگی داشت. مانند ساعت های آفتابی و ساعت های مکانیکی. ساخته شده اند تا بتوانیم یک قالب استاندارد برای اندازه گیری گذر زمان داشته باشیم. اما دقیقاً چه چیزی را اندازه گیری می کنیم؟ مفهوم زمان چیست و آیا اصلا وجود دارد یا برای ما انسان ها فقط یک توهم ذهنی است؟ تماشای ویدیوها در یوتیوب دیجیاتو: تماشای ویدیوها در دیجیاتو: پاسخ به این سوال که آیا زمان وجود دارد این است که وجود دارد و تقریباً بر همه چیز حاکم است. ما زمان را از لحظه تولد تا لحظه مرگ به طرز وحشیانه ای تجربه می کنیم و تصور دنیایی بدون زمان واقعا سخت است. چیزی که به نظر می رسد بر زندگی ما حاکم است و اجتناب ناپذیر است و حتی باهوش ترین افراد روی زمین نیز نمی توانند آن را کاملا توضیح دهند. ارسطو تقریباً 2500 سال پیش گفت که زمان ناشناخته ترین چیز است و همین تعریف هنوز در مورد زمان صدق می کند. در ویدیوی بالا به سراغ تعریف یکی از اسرارآمیزترین مفاهیم هستی یعنی زمان رفته ایم. با مستند دیجیاتو همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید