دانشمندان با ژن‌درمانی سرطان خون یک دختر بریتانیایی را شکست دادند


دانشمندان بریتانیایی از ژن درمانی جدیدی به نام «ویرایش پایه» برای درمان دختر نوجوان 13 ساله ای به نام «الیزا» که از سرطان خون رنج می برد، استفاده کردند. تبدیل به او شوید و در عوض سلول های سرطانی را از بین ببرید. اکنون پس از گذشت شش ماه، هیچ نشانه ای از سرطان در بدن الیسا وجود ندارد، اما پزشکان همچنان او را تحت نظر دارند. الیزا قبل از شروع این درمان جدید تحت شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان قرار گرفت، اما موفقیت آمیز نبود. او که گزینه دیگری نداشت، تزریق مجموعه ای از سلول های T را پذیرفت که با روش “اصلاح باز” دستکاری شده بودند. الیزا چند ماه است که در مراحل بهبودی است. روش “اصلاح باز” تنها حدود شش سال از آغاز به کار خود با زبان زندگی، باز، سروکار دارد. بازهای نوکلئوتیدی پنج نوع هستند، از جمله آدنین (A)، سیتوزین (C)، گوانین (G)، تیمین (T) و اوراسیل (U)، که بلوک‌های سازنده کد ژنتیکی ما را تشکیل می‌دهند. همانطور که حروف در الفبای زبان کلمات معنی دار را تشکیل می دهند، پایگاه های DNA دستورالعمل بدن ما را تشکیل می دهند. روش ویرایش باز در چندین بیمار دیگر برای درمان سرطان در حال آزمایش است. ویرایش باز به دانشمندان اجازه می دهد تا روی قسمت خاصی از کد ژنتیکی تمرکز کنند و سپس ساختار مولکولی یکی از این پایگاه ها را تغییر دهند و دستورالعمل های ژنتیکی را تغییر دهند. در مورد ELISA، محققان از این تکنیک برای ایجاد نوع جدیدی از سلول T استفاده کردند که می تواند سلول های T سرطانی را در بدن از بین ببرد. البته این سلول های مهندسی شده از سلول های اهدایی افراد سالم ساخته شده اند. اکنون دانشمندان می‌خواهند 10 بیمار سرطان خون دیگر را که به درمان‌های دیگر پاسخ نداده‌اند دعوت کنند تا در آزمایش ژن درمانی شرکت کنند. لازم به ذکر است که این روش در حال حاضر تنها بر روی لوسمی سلول T در حال آزمایش است، اما در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج، انتظار می رود این روش برای انواع دیگر سرطان خون و سایر بیماری ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید