محققان تأیید کردند که تلسکوپ جیمز وب قدیمی‌ترین کهکشان‌های جهان را رصد کرده استمحققان در مطالعه ای تایید کردند که تلسکوپ جیمز وب کهکشان هایی را با قدمت 13.4 میلیارد سال مشاهده کرده است. پست محققان تایید کردند که تلسکوپ جیمز وب قدیمی ترین کهکشان های جهان را رصد کرده است اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید