دانشمندان با کمک ساعت اتمی به دنبال شناسایی ماده تاریک هستند


در حالی که آزمایش های زیادی برای شناسایی ماده تاریک انجام شده است، این ماده مرموز همچنان گریزان است. اکنون فیزیکدانان آزمایش جدیدی را پیشنهاد کرده اند که سعی می کند سیگنال هایی از ماده تاریک را با ارسال یک ساعت اتمی به خورشید نزدیک کند، جایی که تصور می شود ماده تاریک فراوان است. ماده ای که هر روز در اطراف خود می بینیم، تنها حدود 15 درصد از جرم کیهان را تشکیل می دهد. 85 درصد دیگر به ماده ای عجیب و نامرئی نسبت داده می شود که نور را بازتاب نمی کند یا ساطع نمی کند، از این رو ماده تاریک نامیده می شود. با این حال، این ماده نامرئی حضور خود را از طریق فعل و انفعالات گرانشی خود با نور و ماده نشان می دهد و شواهد وجود آن همچنان در حال افزایش است. با این حال، دانشمندان هنوز نتوانسته اند بهترین مستندات ممکن را به دست بیاورند که باعث ناراحتی آنها شده است. تاکنون آزمایش‌هایی برای تشخیص ماده تاریک بر اساس ویژگی‌هایی که ممکن است داشته باشد یا نداشته باشد، انجام شده است. در آزمایش های دیگر، دانشمندان به دنبال اثرات الکترومغناطیسی هستند که پیش بینی می شود برخی از ذرات ماده تاریک ایجاد کنند. گفته می شود دلیل پیدا نشدن شواهد مستقیم این است که دانشمندان در مکان نامناسبی (زمین) به دنبال آن هستند. مدل های ارائه شده نشان می دهد که بالاترین چگالی ماده تاریک در منظومه شمسی دقیقاً نزدیک خورشید است، بنابراین در این مطالعه جدید، دانشمندان به جستجوی این نقطه خواهند پرداخت. تشخیص ماده تاریک در اطراف خورشید با کمک ساعت اتمی محققان مؤسسه فیزیک و ریاضیات کیهانی Kawli، دانشگاه کالیفرنیا، ایروین، و دانشگاه دلاور، یک روش بالقوه جدید را برای تشخیص ماده تاریک در نزدیکی خورشید ترسیم کرده‌اند. با توجه به اینکه چگالی ماده در آنجا بسیار زیاد است، سیگنال های بسیار واضح تری از آزمایشات روی زمین انتظار می رود. با توجه به اینکه ساعت‌های اتمی با اندازه‌گیری فرکانس فوتون‌های ساطع شده توسط اتم‌های در حال گذار کار می‌کنند، باید بتوانند تشخیص دهند که ماده تاریک چه زمانی در حال نوسان است. جاشوا ابی، نویسنده این مطالعه، می گوید: «هر چه ماده تاریک در اطراف آزمایش بیشتر باشد، این نوسانات بزرگتر هستند، بنابراین چگالی محلی ماده تاریک هنگام تجزیه و تحلیل سیگنال بسیار مهم است. در نهایت، نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که محققان می گویند فناوری مورد نیاز برای انجام این آزمایش را در اختیار دارند. اکنون دانشمندان از ساعت های اتمی برای هماهنگ کردن فضاپیماها استفاده می کنند و کاوشگر خورشیدی پارکر نشان داده است که می توان از آن ها در مدارهای نزدیک به خورشید استفاده کرد. با این حال، هنوز مشخص نیست که این آزمایش چه زمانی عملیاتی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید