تصویر روز ناسا: اوریون و طوفان اقیانوس‌ها


تصویر منحصر به فرد ناسا توسط دوربینی در فضاپیمای بدون سرنشین اوریون هنگام نزدیک شدن اوریون به ماه در 5 دسامبر گرفته شد. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ در زیر یکی از صفحات خورشیدی دراز جبار، بخش تاریک و مسطح اقیانوس طوفان ها (Oceanus Procellarum)، بزرگترین اقیانوس بازالتی ماه، در امتداد لبه غربی تصویر قرار دارد. خط سایه بین شب و روز قمری در امتداد سمت چپ کادر قرار دارد. دهانه ماریوس با قطر 41 کیلومتر در بالای مرکز قرار دارد و دهانه کپلر در کنار آن، درست در سمت راست پنل خورشیدی دیده می شود. رگه های روشن کپلر به سمت شمال و غرب گسترش یافته و تا ماریوس تاریک ادامه دارد. فضاپیمای Orion در حال حاضر در مسیر سقوط در اقیانوس آرام سیاره زمین است.

دیدگاهتان را بنویسید