کمیته مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد


مرکز ملی فضای مجازی کمیته ای برای مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در فضای مجازی تشکیل داد. نظارت بر وب تاریک به منظور شناسایی فعالیت های قاچاقچیان از وظایف این کمیته است. به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز به منظور بررسی دستورالعمل کمیته مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و داروهای دیجیتال در فضای مجازی و ترکیب اعضای آن تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، هماهنگی اقدامات دستگاه های مسئول در برخورد با مواد مخدر در فضای مجازی، برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی به منظور جلب مشارکت موثر اعضای کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهیه، تولید و انتشار محتوای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و داروهای دیجیتال و درمان از جمله بیشترین موارد اعلام شد. دستورالعمل های مهم کمیته همچنین حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و حداکثر شمول در فضای مجازی، تکمیل و به روز رسانی سامانه های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، برخورد با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روانگردان و نحوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روانگردان و دارونماهای ترک اعتیاد در فضای مجازی، رصد و رصد وب تاریک به منظور شناسایی فعالیت شبکه ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، روانگردان، پیش سازها با اولویت مبارزه با پول شستشو و تخریب شبکه های توزیع و تامین از اولویت های دستور کار این کمیته است. لازم به ذکر است کمیته فضای مجازی در حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد. همکاری دستگاه مسئول اصلی

دیدگاهتان را بنویسید