سحابی چشم خدا با جزئیاتی کم‌نظیر


در فاصله هفتصد سال نوری از زمین به سمت صورت فلکی دلو، ستاره ای شبیه به خورشید ما آخرین نفس های خود را می گذراند. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ یک ستاره در حال مرگ سحابی هلیکس (NGC 7293) را در چند هزار سال گذشته ایجاد کرده است. سحابی مارپیچ معروف به “سحابی چشم خدا” در سال 1824 کشف شد. این سحابی نمونه ای به خوبی مطالعه شده از یک سحابی سیاره ای و موضوعی برای مطالعه مراحل پایانی تکامل ستارگان است. جزئیات وسوسه‌انگیز مارپیچ، از جمله ناحیه روشن درونی آن با وسعت حدود 3 سال نوری، داده‌های ترکیبی تصویر، نوار باریکی از خطوط طیفی هیدروژن را به رنگ قرمز و اتم‌های اکسیژن را در رنگ‌های آبی-سبز نشان می‌دهند. نقطه سفید روشن در مرکز مارپیچ، ستاره مرکزی داغ سحابی سیاره‌ای هلیکس است. در نگاه اول، هلیکس مانند یک سحابی ساده به نظر می رسد، اما گول ظاهر آن را نخورید. پس از مطالعات نجومی، اخترفیزیکدانان به هندسه پیچیده سحابی مارپیچ پی بردند.

دیدگاهتان را بنویسید