ستونی از گاز و غبار در سحابی زیبای عقاب


در داخل کوه طلایی بین ستاره ای، ستارگان قدم به جهان می گذارند. در واقع این کوه ستونی از گاز و غبار در سحابی زیبای عقاب است. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ خوشه باز و “سحابی عقاب” در صورت فلکی مار قرار دارند. چگالی ستونی که در تصویر می بینید آنقدر کم است که می توانید داخل آن شناور شوید. فقط به دلیل گرد و غبار و عمق جامد به نظر می رسد. مناطق روشن در تصویر متعلق به ستاره های جوان و تازه تشکیل شده است. این مناطق در نور قرمز و مادون قرمز می درخشند زیرا نور آبی توسط غبار بین ستاره ای پراکنده می شود. تصویر خیره کننده امروز ناسا با جزئیات بی سابقه ای در طیف مادون قرمز توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) که اواخر سال گذشته پرتاب شد، ثبت شد. در 100000 سال آینده، نور پرانرژی، بادهای ساینده و ابرنواخترها این ستاره های جوان را که به آرامی در این ستون در حال شکل گیری هستند، نابود خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید