هشدار در خصوص سن الزامی شدن معاینه فنی خودروها


انجام معاینه فنی خودرو یکی از وظایف ضروری است که بر عهده مالکان و رانندگان خودرو گذاشته شده و عدم توجه به این مهم موجب توقیف خودرو می شود. خودروهایی که حداقل 4 سال از ساخت آنها می گذرد به سن معاینه فنی اجباری رسیده اند و صاحبان آن ها باید نسبت به تعیین وقت و مراجعه به مراکز معاینه فنی اقدام کنند. ورود به سال جدید به معنای نیاز به معاینه فنی نیست. خودرو تا 4 سال از زمان تولید نیاز به معاینه فنی ندارد. یعنی مبنای معاینه فنی نه با توجه به شروع سال چهارم، بلکه بر اساس تاریخ تولید خودرو در نظر گرفته می شود. خودرویی که در آذر 1397 تولید شده نیازی به معاینه فنی در فروردین 1402 ندارد، اما باید در آذر همان سال معاینه فنی شود. این باور اشتباه باعث می شود که در آغاز یا پایان هر سال صف طولانی خودروها برای معاینه فنی تشکیل شود. ستاد معاینه فنی شهر تهران به منظور مدیریت توزیع مراجعات به مراکز مربوطه و کاهش معطلی شهروندان و همچنین بهبود خدمات، امکان نوبت دهی تلفنی را از ابتدای آذرماه سال جاری ارائه کرده است. به این معنی که دارندگان خودروهای بالای 4 سال می توانند با شماره تلفن 96006000 نسبت به رزرو معاینه فنی اقدام کنند و در حال حاضر سه مرکز در بیهقی، چمران و شقایق آماده ارائه خدمات معاینه فنی هستند و در صورت افزایش تقاضا، این امکان وجود دارد که مراکز دیگر نیز ارائه دهند. به این مجموعه اضافه خواهد شد. این در حالی است که تقریبا تمامی مراکز هیچ صفی ندارند و ظاهرا نیازی به افزودن مراکز بیشتر نیست. مدیر روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای استان تهران ضمن اشاره به سن اجباری معاینه فنی خودرو و معرفی سرویس جدید تلفنی نوبت دهی، به مالکان خودروها اعلام کرد: در آذرماه سال جاری، خودروهای تولیدی آذرماه 1397 و قبل از آن نیز مشاهده می شود. از آنجایی که خودروهای وارداتی از آبان 1397 و قبل از آن نیاز به معاینه فنی دارند و باید به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید