نوجوانان در خانواده‌های کم درآمد بیشتر به شبکه‌های اجتماعی معتاد می‌شوند


محققان یک تیم بین المللی پس از بررسی وضعیت بیش از 179 هزار دانش آموز در 40 کشور جهان می گویند که نوجوانان خانواده های کم درآمد بیشتر به شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و فیس بوک معتاد می شوند. پروفسور فرانک الگار از دانشگاه مک گیل که یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی بین المللی است، می گوید که وضعیت اقتصادی خانواده ها می تواند بر نحوه استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی تأثیر بگذارد. محققان در این مطالعه دریافتند که نوجوانان خانواده های کم درآمد زمانی که از رسانه های اجتماعی استفاده نمی کنند احساس بدی دارند و حتی زمانی که زمان صرف شده در چنین پلتفرم هایی محدود است، احساسات منفی از خود نشان می دهند. نوجوانان خانواده های کم درآمد بیشتر مستعد اعتیاد به بسترهای اجتماعی هستند. محققان این تیم بین المللی پس از بررسی وضعیت بیش از 179000 دانش آموز در 40 کشور جهان می گویند باید راهکارهای جدیدی در استفاده از شبکه های اجتماعی اتخاذ شود. اعتیاد به بسترهای اجتماعی ظاهراً در میان دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد شایع‌تر است و محققان می‌گویند باید برای رفع این وضعیت تدابیری اندیشیده شود. از سوی دیگر، محققان به این نتیجه رسیده اند که محدود کردن این گونه دانش آموزان در استفاده از شبکه های اجتماعی، باعث بدرفتاری آنها نیز می شود. در واقع، دانش‌آموزان چنین خانواده‌هایی که به شبکه‌های اجتماعی معتاد هستند، وقتی محدودیتی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای آنها تعیین می‌شود، واکنش بدی نشان می‌دهند. این تیم تحقیقاتی می گوید رویکرد دولت ها می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. در واقع باید اقدامات زیرساختی برای جلوگیری از بروز چنین رفتارهایی انجام شود. محققان معتقدند در مدارسی که فاصله طبقاتی زیاد است و دانش‌آموزان خانواده‌های پردرآمد و مرفه در کنار کسانی قرار می‌گیرند که سطح اقتصادی ضعیفی دارند، این معضل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بیشتر خود را نشان می‌دهد و نوجوانان خانواده‌های کم‌درآمد. می تواند نمونه بدی برای دیگران باشد.

دیدگاهتان را بنویسید