ادغام دو کهکشان در صورت‌ فلکی دلفین


دو کهکشان مادون قرمز در فاصله 500 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی دلفین در حال ادغام هستند. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ این تصویر ترکیبی کیهانی از پس زمینه ای از کهکشان های دوردست و ستاره های درخشان است. در این تصویر عمیق از تلسکوپ فضایی جیمز وب، این جفت کهکشان در حال ادغام (جفت IIZw096) حدود صد هزار سال نوری طول دارد. داده های تصویر از دوربین مادون قرمز نزدیک جیمز وب (NIRCam) و ابزار مادون قرمز میانی (MIRI) گرفته شده است. نمای مادون قرمز مرکب در ادغام غبارآلود شگفت انگیز مناطق ستاره ساز و بازوهای مارپیچی پس از بازسازی مقیاس کهکشانی کمی کج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید