یکی از بزرگ‌ترین ابرزمین‌های تاریخ در فاصله 200 سال نوری ما کشف شد


سیاره فراخورشیدی تازه کشف شده در فاصله 200 سال نوری از زمین می تواند به برخی از مهم ترین سوالات علمی دانشمندان پاسخ دهد. این سیاره با اندازه ای حدود 1.8 برابر قطر زمین، یکی از عظیم ترین ابر زمین هایی است که تاکنون کشف کرده ایم. به گزارش ScienceAlert، سیاره فراخورشیدی TOI-1075b از گروه سیارات کوچکی است که قطر آن بین 1.5 تا 2 برابر قطر زمین است. این مهم است زیرا بیشتر سیارات فراخورشیدی کشف شده یا خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بودند. جرم این سیاره 9.95 برابر زمین است که برای یک سیاره گازی بسیار زیاد به نظر می رسد. در نتیجه، احتمالاً با یک سیاره سنگی روبرو هستیم. این ویژگی ها TOI-1075b را به انتخاب خوبی برای تحقیق در مورد روند شکل گیری و تکامل سیارات تبدیل می کند. این سیاره توسط تلسکوپ شکارچی سیاره فراخورشیدی ناسا موسوم به TESS شناسایی شد. کشف یکی از بهترین ابرزمین ها برای تحقیقات داده های TESS نشان می دهد که یک سیاره فراخورشیدی با دوره مداری تقریباً 14.5 ساعت در کنار ستاره کوتوله نارنجی TOI-1075 وجود دارد. برای به دست آوردن جرم این سیاره، محققان به بررسی فعل و انفعالات گرانشی آن رفتند. بیشتر این برهمکنش از سمت ستاره TOI-1075 انجام می شود و مطالعات نشان داده اند که جرم و قطر این ستاره حدود 60 درصد خورشید ما است. از این رو، محققان توانستند جرم TOI-1075b را محاسبه کنند. محققان پس از داشتن اندازه و جرم این سیاره فراخورشیدی، میانگین چگالی آن را محاسبه کردند. آنها می گویند چگالی TOI-1075b 9.32 گرم بر سانتی متر مکعب است. چگالی زمین 5.51 گرم بر سانتی متر مکعب است، بنابراین ما با سیاره ای بسیار چگال تر سر و کار داریم. علاوه بر این، دانشمندان می گویند TOI-1075b یا فاقد جو است یا لایه نازکی از هیدروژن/هلیوم، دی اکسید کربن یا مواد دیگر است. این سیاره به دلیل نزدیکی به ستاره اش آنقدر داغ است که سطح آن می تواند شبیه اقیانوسی از مواد مذاب باشد. نتایج تحقیقات دانشمندان در مجله نجومی پذیرفته شده و از arXiv در دسترس است.

دیدگاهتان را بنویسید