فک‌پلاک خودروهای دودزا و دارای نقص فنی واضح


بر اساس اظهارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، خودروهای دارای نقص فنی مشهود شماره گذاری و به تعمیرگاه ارسال می شوند. سردار محمدحسین حمیدی در خصوص نظارت و اجرای قانون خودروهای فاقد معاینه فنی در سطح شهر تهران گفت: خودروهای دودی و آلاینده و همچنین خودروهای دارای نقص فنی مشهود در صورت مشاهده توسط ماموران متوقف و پلاک خودروهای آنها مشهود است. گرفته می شود و پلاک ها به تعمیرگاه ارسال می شود، انجام می شود و به این ترتیب از تردد آنها جلوگیری می شود، مالکان این خودروها باید خودروی خود را به تعمیرگاه برسانند و در موعد مقرر نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند، همچنین دوربین های موجود در همچنین شهرداری نسبت به اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام خواهد کرد.در متن قانون اصطلاح نقص فنی به این صورت تعریف شده است: «هر نوع نقص یا تغییر در ظاهر و وضعیت فنی خودرو. که باعث کاهش ضریب ایمنی در رانندگی یا افزایش گازهای آلوده کننده هوا یا آلودگی بیش از حد می شود. مجاز به تماس است.» وی در خصوص همکاری پلیس برای تسهیل تردد در فصول بارندگی نیز گفت: باید توجه داشت که توان و ظرفیت ما محدود است و بر همین اساس نیازمند همکاری بیشتر مردم است. باید بتوانیم در زمان بارندگی و ترافیک سنگین مدیریت لازم را اعمال کنیم. لذا تمامی نیروهای پلیس تهران در آماده باش کامل خواهند بود. حجم سفرها بیش از ظرفیت بسیاری از شبکه های جاده ای تهران است. بنابراین باید برای مدیریت ترافیک تدابیر ویژه ای اتخاذ کنیم.»

دیدگاهتان را بنویسید