روزیاتو: ۳.۳۵ میلیارد پوند هزینه برای ۸ استادیوم در گرانقیمت ترین جام جهانی تاریخ فوتبالهمه به جز یکی از هشت استادیوم مورد استفاده در جام جهانی 2022 قطر باید از ابتدا ساخته می شدند و دیگری باید تحت بازسازی قابل توجهی قرار می گرفت. در روزیاتو بخوانید پست روزیاتو: هزینه 3.35 میلیارد پوند برای 8 ورزشگاه در گران ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید