دانشمندان نانوذرات جدیدی با اثربخشی بالا برای درمان سرطان تولید کردند


دانشمندان دانشگاه ایالتی اورگان روش جدیدی برای ساخت نوعی نانوذره مغناطیسی ابداع کرده‌اند که می‌تواند از هر نانوذره قبلی داغ‌تر شود. آنها می خواهند با این مواد جدید سرطان را به طور مؤثرتری درمان کنند. محققان دانشکده داروسازی دانشگاه ایالتی اورگان موفق به ایجاد روشی پیشرفته برای تولید نانوذرات شدند. این نانوذرات در معرض میدان های مغناطیسی می توانند به حداکثر دمای 50 درجه سانتیگراد برسند. دانشمندان می گویند که نانوذرات مغناطیسی برای سال ها به عنوان راه حلی بالقوه برای درمان سرطان پیشنهاد شده اند. این ذرات پس از ورود به تومور در معرض نوعی میدان مغناطیسی قرار می گیرند تا گرم شوند و سلول های سرطانی را تخریب یا ضعیف کنند. درمان سرطان با وارد کردن نانوذرات به تومورها، «اولنا تاراتولا» از محققین ارشد این پژوهش می گوید: گرمایش مغناطیسی پتانسیل بالایی در زمینه درمان انواع سرطان نشان داده است. مطالعات پیش بالینی و بالینی بسیاری نشان داده است. این مکانیسم می‌تواند برای کشتن مستقیم سلول‌های سرطانی یا افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر پرتودرمانی یا شیمی‌درمانی استفاده شود.” با این حال، گرم کردن مجدد مغناطیسی در حال حاضر فقط برای بیمارانی استفاده می‌شود که تومورهای آنها از طریق نوک سوزن قابل دسترسی است. بنابراین، تومورهای یافت شده در اندام‌های داخلی را نمی‌توان با اوله تاراتولا، یکی دیگر از محققین ارشد این مطالعه، می‌افزاید: «با نانوذرات مغناطیسی موجود، دمای درمانی لازم – بالای 44 درجه سانتی‌گراد – تنها با تزریق مستقیم به تومور قابل دستیابی است.» اثربخشی حرارتی این نانوذرات فقط متوسط ​​است، بنابراین مقدار زیادی از آنها باید در تومور قرار داده شود تا گرمای کافی ایجاد شود.چند مطالعه نشان داده است که فقط یک sm تمام درصد نانوذرات تزریق شده در تومورها تجمع می یابند. در نتیجه افزایش غلظت آنها دشوار است.” برای حل این مشکل، دانشمندان تکنیک جدیدی را برای تولید مواد شیمیایی ابداع کرده اند که اثربخشی گرما را در این نانوذرات افزایش می دهد. آنها با استفاده از موش آزمایشگاهی نشان دادند که نانوذرات پوشش داده شده با کبالت انباشته می شوند. در تومورهای سرطان تخمدان پس از تزریق با دوز کم و رسیدن به دمای 50 درجه سانتیگراد در مواجهه با میدان مغناطیسی نتایج این تحقیق در مجله Small Methods منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید