تصویر روز ناسا: پیش‌ستاره‌ای در چندقدمی تولد


یک پیش ستاره صد هزار ساله در داخل ابر تاریک L1527 و در ابر گاز و غبار که منبع انرژی آن است قرار دارد. این مولد در فاصله 460 سال نوری از ما در ناحیه ستاره ساز صورت فلکی ثور قرار دارد. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ تصویر NIRCam از تلسکوپ فضایی جیمز وب، سحابی ساعت شنی شکل را با جزئیات خیره کننده سوراخ هایش نشان می دهد. حفره‌های سحابی زمانی تشکیل می‌شوند که مواد در طی فرآیند تشکیل ستاره به بیرون پرتاب می‌شوند. همچنین یک نوار تاریک در طیف مادون قرمز وجود دارد که توده ستاره ای جوان را احاطه کرده است. دیسک ضخیم علاوه بر رساندن مواد خام به پیش ستاره، آن را از دید مستقیم مادون قرمز جیمز وب پنهان می کند. این دیسک تقریباً کمی بزرگتر از منظومه شمسی ما است. با افزایش جرم این پیش ستاره، در نهایت به یک ستاره دنباله اصلی تبدیل می شود، در هسته خود فرو می ریزد و فرآیند همجوشی هسته ای را آغاز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید