محققان داروی جدیدی کشف کرده‌اند که می‌تواند با سرطان و کرونا مبارزه کند


محققان ترکیبات دارویی جدیدی را کشف کرده اند که در آینده نزدیک می توانند به عنوان راه حلی برای مبارزه با کرونا و سرطان مورد استفاده قرار گیرند. تیمی از محققان دانشکده پزشکی کک نشان داده‌اند که داروی HA15 بار ویروسی در ریه‌های موش‌های آلوده به ویروس SARS-CoV-2 را با مسدود کردن تولید پروتئین‌های چاپرون به میزان زیادی کاهش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسدود کردن تولید GRP78 یا ایجاد اختلال در فعالیت آن با استفاده از این داروی هدفمند جدید، از تکثیر ویروس کووید جلوگیری می کند. محققان دریافتند که داروی HA15 مانند داروی دیگری به نام YUM70 می تواند فعالیت سلول های GRP78 را مختل کند. داروی YUM70 نقش موثری در سرکوب سلول های سرطانی حامل سرطان پانکراس، ریه و روده بزرگ دارد. اگرچه در شرایط فعلی واکسیناسیون می تواند تا حد زیادی از ما در برابر کرونا محافظت کند، دانشمندان همچنان به تحقیق در مورد راه های درمان عفونت های شدید ادامه می دهند. در مبارزه با سرطان و کرونا، تیم تحقیقاتی دانشکده پزشکی کک با استراتژی “امی اس لی، دکترا، استاد بیوشیمی و پزشکی مولکولی، اکنون نشان داده است که پروتئین چاپرون معروف به GRP78 نقش مهمی در گسترش سارس دارد. -CoV-2. نتایج این مطالعه در Nature Communications منتشر شده است. Amy S. “یکی از مشکلات اصلی در مبارزه با SARS-CoV-2 این است که به طور مداوم در حال جهش و سازگاری برای آلوده کردن و تکثیر موثرتر در سلول های میزبان است. لی گفت: برای حل این مشکل، محققان نقش GRP78 را بررسی کردند و دریافتند که در حالی که سلول‌های سالم برای عملکرد طبیعی به کسری از GRP78 نیاز دارند، سلول‌های تحت استرس برای مقابله به GRP78 بیشتری نیاز دارند. در یک مطالعه در سال 2021، محققان نشان دادند که وقتی SARS-CoV-2 وارد صحنه می شود، GRP78 ناپدید می شود. تیم بررسی کردند که آیا GRP78 برای تکثیر ویروس کووید-19 در داخل سلول های ریه انسان ضروری است یا خیر. وقتی آنها سلول های اپیتلیال ریه انسان آلوده به SARS-CoV-2 را بررسی کردند، متوجه شدند که با تشدید عفونت ویروسی، سلول های آلوده سطوح بالاتری از GRP78 تولید کردند. در نتیجه، لی و تیم تحقیقاتی اش تصمیم به انجام آزمایش گرفتند و در نهایت ثابت کردند که GRP78 برای تولید مثل و تولید ویروس کرونا ضروری است. در نهایت، تیم تحقیقاتی دارویی به نام HA15 را روی سلول های ریه آلوده آزمایش کردند. مشخص شد که Ha15 در برابر سلول‌های سرطانی مؤثر است و GRP78 را متصل می‌کند. محققان سپس HA15 را روی موش‌های دستکاری شده ژنتیکی آلوده به SARS-CoV-2 آزمایش کردند و دریافتند که این دارو بار ویروسی در ریه‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. لی و همکارانش هنوز در حال بررسی این داروها هستند. نتایج این مطالعه که در مجله Neoplasia منتشر شده است، نشان می دهد که هدف قرار دادن GRP78 ممکن است به مبارزه با این سرطان های کشنده کمک کند. تحقیقات و آزمایشات بالینی بیشتری هنوز برای اثبات اثربخشی HA15 و YUM70 در انسان مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید