تعرفه هر دقیقه تماس بین پیام‌رسان بومی و شبکه مخابراتی ۲۵ تومان است


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه هر دقیقه مکالمه Call Out (از پیام رسان محلی به شبکه مخابراتی) را 25 تومان دانست که از این مبلغ 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی و 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی است. پیام رسان و 5 تومان هزینه فنی است. به گفته عیسی زارع پور، هر پیام رسان با بیش از 3 میلیون کاربر می تواند برای سرویس Call Out اقدام کند. زارع پور در تشریح هزینه مکالمه پیام رسان های اجتماعی ایران با شبکه مخابرات ایران، به فارس گفت: هزینه هر دقیقه مکالمه 25 تومان است که 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم است. وزیر ارتباطات در ادامه توضیحات خود درباره ایجاد سرویس برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایران و شبکه مخابراتی ایران، گفت: بر اساس مقررات این حوزه، هر پیام رسان که بیش از 3 میلیون کاربر دارد، می توانند برای ایجاد یک سرویس فراخوان درخواست دهند.” یک نکته بیشتر از قبل، سرویس Call Out است که به معنای برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، گفت: به دنبال راه اندازی این امکان هستیم و اپراتورهای مخابراتی موظف به ارائه این سرویس هستند. به نظر می رسد ارائه چنین سرویسی برای پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی یکی دیگر از راه های حمایت از این پیام رسان ها باشد. این در حالی است که قرار است این سرویس ارائه شود، هزینه هر دقیقه مکالمه تلفن همراه برای سیم کارت های دائمی از 9.59 تومان و برای سیم کارت های اعتباری تا 9.89 تومان است. این در حالی است که هزینه مکالمه سرویس Call Out 25 تومان است که 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام رسان و 5 تومان هزینه فنی است. در چنین شرایطی هر چند وزیر اعلام کرد که آنها موظف به ارائه خدمات هستند، اما همچنان رضایت خدمات مخابراتی زیر سوال است. طرح تشویقی کخ برای پیام رسان های اجتماعی داخلی و ایجاد تبعیض مثبت به نفع این پیام رسان ها همچنان این سوال را ایجاد می کند که چرا چنین پروژه ای باید برای وزارت ارتباطات هزینه داشته باشد؟ در این میان شرایط رقابتی در مسیر اقتصاد و بازار آزاد ایجاد شده و خدمات مختلف در راستای توسعه و بهبود عملکرد خود پیش می روند. در حالی که از ابتدای مهرماه تا امروز (چهارم آبان) شاهد فیلترینگ گسترده پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی هستیم، ارائه خدمات تشویقی متعدد به پیام رسان های ایرانی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی مقاومت کاربران در برابر این مهاجرت اجباری و هزینه گزافی که برای خرید VPN در دو ماه اخیر پرداخته اند نشان از عدم استقبال آنها از این خدمات دارد. مسیری که وزارت ارتباطات در توسعه پیام رسان های داخلی طی کرده است، از تخفیف پست تا هزینه کم مکالمات Call Out، همگی در راستای بخش توسعه ای است که جامعه قبلاً اعتماد خود را به آن از دست داده است. شاید این حمایت گسترده و اصرار بر تبعیض مثبت و همچنین انحصار در جهت هموارسازی این مسابقه دو نفره باعث شده است که اعتماد کاربران همچنان با شکست مواجه شود.

دیدگاهتان را بنویسید