ناامیدی و انتقاد دبیر انجمن واردکنندگان از فرایند واردات خودرو


انتقادات دبیر انجمن واردکنندگان از روند واردات خودرو از همان ابتدای آیین نامه آغاز شد. به گفته وی، مصوبه واردات خودرو نمی تواند دو هدف اصلی یعنی تعدیل بازار و کاهش قیمت را برآورده کند. دستورالعمل ها و بندهای آیین نامه به گونه ای نوشته شده است که امکان ظهور مافیا در صنعت خودرو و ایجاد انحصار را فراهم کند، به ویژه اینکه دو خودروساز اصلی کشور نیز وارد این عرصه شده اند. وظیفه خودروسازان تولید خودرو است و به هیچ وجه نباید از حضور آنها در عرصه واردات خودرو حمایت شود. بارها گفته شده که واردکنندگان رسمی به دلایل مختلف از جمله ورود به مسیر تولید و یا ابهام در مقررات تمایلی به واردات خودرو ندارند و همین موضوع دلیلی برای انتخاب شرکت های مختلف شده است. انتخاب شرکت های واردکننده ناعادلانه است و در نهایت منجر به انحصار ویژه دولت می شود. انتقاد دبیر انجمن واردکنندگان از روند واردات تنها به ایجاد انحصار و مافیا نیست. به گفته وی: واردات خودرو به دلیل عدم مشاهده یکی از ضوابط مهم در آیین نامه مربوطه تکمیل نمی شود و در آیین نامه واردات خودرو به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره ای نشده است. در قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت موظف است طی فرآیند بررسی مسائل مربوط به فضای کسب و کار، سازمان های ذیربط (کارفرمایان و کارگران) را در بازنگری و تدوین مقررات مشارکت دهد، اما انجمن واردکنندگان به عنوان سازمان ذیربط. مشورتی صورت نگرفته و به هیچ جلسه ای دعوت نشده است، هیچ یک از شرکت های واردکننده در انجمن واردکنندگان خودرو عضویت ندارند، آیا می توان بدون مشارکت اتحادیه صنفی، فروشنده یا واردکننده مربوطه، محصولی را به فروش رساند؟ وزارت امنیت مشخص نکرده است که شرکت های مجاز برای واردات خودرو بر چه اساسی انتخاب شده اند. کدام یک از آنها نماینده رسمی شرکت های خارجی در ایران هستند و چگونه می توانند خدمات پس از فروش ارائه دهند؟ به نظر می رسد واردات خودرو یک فعالیت تجاری-تجاری نیست، بلکه یک عملکرد و یک فعالیت ناتمام است.

دیدگاهتان را بنویسید