سرعت ۱.۷۵ گیگابیت بر ثانیه برای مسافت ۱۰ کیلومتری


سامسونگ رکورد سرعت دانلود 1.75 گیگابیت بر ثانیه را در فاصله 10 کیلومتری از طریق تجهیزات mmWave 5G خود ثبت کرد. در آزمایش میدانی، این شرکت به میانگین سرعت دانلود 1.75 گیگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 61.5 مگابیت بر ثانیه دست یافت. حداکثر سرعت دانلود 2.7 گیگابیت بر ثانیه بود که در فاصله 10 کیلومتری به دست آمد. NBN به عنوان بخشی از برنامه سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری استرالیا در کنار سامسونگ در این پروژه مشارکت داشت. سامسونگ و NBN این آزمایش میدانی و دستاورد را نقطه عطف جدیدی در توسعه شبکه های 5G می دانند که می تواند هم در مناطق شهری پرجمعیت و هم در مناطق روستایی کار کند. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که شبکه 5G در آینده پتانسیل رشد قابل توجهی خواهد داشت. سامسونگ نقطه عطفی در سرعت انتقال شبکه 5G ایجاد می کند Samsung Networks، بازوی تجهیزات شبکه سامسونگ، تأیید کرده است که این شرکت با استفاده از تجهیزات شبکه mmWave 5G به میانگین سرعت دانلود 1.75 گیگابیت بر ثانیه در مسافت 10 کیلومتری دست یافته است. این شرکت در آزمایش میدانی اخیر با همکاری NBN استرالیا به چنین نقطه عطفی دست یافته است. NBN از نرم افزار و پیشرفت های فناوری سامسونگ برای بهبود شبکه mmWave 5G استرالیا استفاده خواهد کرد. این شرکت با بخشی از طرح سرمایه گذاری 750 میلیون دلاری استرالیا در این پروژه حضور دارد. سامسونگ می گوید که دستاورد جدید این شرکت ثابت می کند که شبکه mmWave 5G برای مناطق شهری و پوشش وسیع در مناطق روستایی و دورافتاده مناسب است. در نتیجه شکاف ارتباطی بین شهرها و مناطق روستایی با چنین فناوری کاهش می یابد. این شرکت طی چند سال گذشته نقش پررنگی در زمینه تجهیزات شبکه 5G داشته است و اکنون با یک آزمایش میدانی جدید توانسته نقطه عطفی در سرعت انتقال به ثبت برساند.

دیدگاهتان را بنویسید