رایتل از افزایش سهم خود از بازار اپراتورهای ارتباطی خبر داد


آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از روند رو به رشد سهم رایتل از بازار مشترکان اپراتورهای تلفن همراه کشور در سال 1401 است که رایتل در سه ماهه نخست امسال سه و هفت دهم سهم بازار را از آن خود کرده است. در سه ماهه دوم سه و هشت دهم از سهم بازار. بر اساس آخرین گزارش آماری ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به عنوان نهاد حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 1401 به رشد قابل قبولی در بازار اپراتورهای تلفن همراه دست یافته است. این رایتل برای چهارمین بار پس از زمستان 99، بهار و تابستان 1400، رشد صعودی سهم بازار را در تابستان سال جاری تجربه کرده است. رایتل در توضیحات خود درباره این افزایش سهم بازار اپراتورهای ارتباطی، گزارش اخیر سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات (تا پایان سه ماهه دوم سال 1393) را با گزارش قبلی این نهاد که ارائه کرده است، مقایسه کرده است. تغییرات تعداد مشترکین تا پایان سه ماهه اول سال 1393 رایتل با استقبال خوب جامعه مواجه شده است به طوری که سهم بازار آن در مدت مذکور هشتصد درصد رشد را به ثبت رسانده است. افزایش مشترکان رایتل از پاییز و زمستان 2019 آغاز شده و تا اواسط سال جاری به رشد خود ادامه می دهد، به طوری که سهم رایتل در سه ماهه اول سال جاری 3.7 درصد و در سه ماهه دوم این رقم 3.8 است. درصد ده درصد تغییر کرد

دیدگاهتان را بنویسید