جمله‌های روزانه متمم | بخش چهل‌و‌ششم✔ جملات روزانه موتمن: در گذشته موتمن جملات روزانه را منتشر می کرد و در اختیار دوستان موتمن قرار می داد. با توجه به اینکه امکان ذخیره این جملات و بررسی مجدد آنها وجود نداشت، اکنون تعدادی از این جملات را در قالب #دعوت به گفتگو و برخی دیگر را در قالب مجموعه های هفت جمله ای (مرتبط به یک هفته) منتشر می کنیم. . . با مراجعه به جملات #روزانه متمم می توانید جملات قبلی را ببینید و بخوانید. قسمت 46 آرشیو گفته های روزانه زیر است: شما هنوز در این بحث مشارکت نکرده اید. چند مقاله پیشنهادی از مکمل:

دیدگاهتان را بنویسید