کافئین در دوران بارداری می‌تواند باعث کوتا‌ه‌قدی فرزندان شود


مطالعه انجام شده توسط محققان نشان می دهد مادرانی که در سه ماهه اول بارداری کافئین بیشتری در بدن خود دارند فرزندان کوتاه تری نسبت به سایرین به دنیا آورده اند. در ادامه این تحقیق، محققان ممکن است توصیه های استانداردی در مورد نوشیدن قهوه به افراد باردار ارائه دهند. این مطالعه ارتباط بین افزایش خطر چاقی و مصرف کافئین در دوران بارداری را بررسی نکرد. در مطالعه انجام شده، محققان گروه مورد مطالعه را در یک دوره 8 ساله ارزیابی کردند. در دوران بارداری، محققان سطوح کافئین و پاراکسانتین (یک محصول جانبی کافئین) را در خون مادران باردار اندازه گیری کردند. سپس فرزندان متولد شده به مدت 8 سال تحت نظر قرار گرفتند. نوشیدن قهوه توسط زنان باردار باعث کوتاهی کودک می شود. نتایج اولیه این مطالعه نشان می دهد که مادرانی که کافئین بیشتری در بدن خود به خصوص در سه ماهه اول بارداری داشتند، به طور متوسط ​​بیش از سایر مادران فرزندانی با قد کوتاه به دنیا آوردند. محققان دو مطالعه جداگانه در مورد این موضوع انجام دادند و در هر دو مجموعه داده، کودکان متولد شده از مادرانی با کمترین میزان مصرف کافئین به طور متوسط ​​کمی بلندتر از کودکان متولد شده از مادرانی با بیشترین میزان کافئین بودند. آنها داشتند. این تفاوت قد در سن 4 سالگی خود را نشان می دهد و تا 8 سالگی بیشتر نمایان می شود. تا آنجا که داده ها نشان می دهد این کودکان در 8 سالگی به طور متوسط ​​1.5 تا 2.2 سانتی متر کوتاهتر از سایرین بوده اند. نکته مهم این است که این رابطه بین کافئین و قد حتی در مجموعه داده هایی که میانگین مصرف کافئین کمتر از 50 میلی گرم در روز تخمین زده می شد، بسیار کمتر از حد مجاز 200 میلی گرم کافئین توصیه شده توسط سازمان ها برای زنان باردار مشاهده شد. مانند کالج آمریکایی زنان و زایمان. نتایج این مطالعه در JAMA Network Open منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید