اروپا سریعتر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است


گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی (WMO) نشان می دهد که اروپا سریعتر از هر قاره دیگری در جهان گرم می شود. از سال 1991، دمای اروپا بیش از دو برابر سریعتر از میانگین جهانی افزایش یافته است. این امر نوسانات شدید آب و هوایی، از سیل های ویرانگر تا امواج گرما مرگبار را به همراه داشته است. علیرغم اینکه اروپا منابع بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی دارد، این امر پیامدهای ناخوشایندی دارد. برای مثال، از هر چهار نفر در اروپا، سه نفر به سیستم‌های هشدار زودهنگام برای بلایای تشدید تغییرات آب و هوایی دسترسی دارند. در مقایسه، سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که نیمی از جهان فاقد سیستم‌های هشدار اولیه هستند. چقدر اروپا در حال گرم شدن است در حالی که کره زمین به طور کلی در حال گرم شدن است، در بخش های خاصی از جهان این تغییرات با سرعت بیشتری رخ می دهد. از اواسط دهه 1800، زمانی که کشورها شروع به آلوده کردن جو با سوزاندن مقادیر زیادی سوخت فسیلی کردند، میانگین دمای کره زمین 1.2 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. اما اروپا در مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن به طور متوسط ​​حدود 2 درجه گرم شده است. بر اساس گزارش WMO، دمای اروپا از سال 1991 حدود 0.5 درجه سانتیگراد در هر دهه افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی همچنین خطر سیل را در غرب اروپا افزایش داده است و سیل حداقل 220 نفر را در آلمان و بلژیک کشته است. پتری تالاس، دبیر کل WMO در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: اروپا تصویر واضحی از گرم شدن جهان ارائه می‌کند و به ما یادآوری می‌کند که حتی آماده‌ترین جوامع نیز از تأثیرات رویدادهای اقلیمی مصون نیستند. طبق گزارش WMO، اروپا در مسیری قرار دارد که با سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان به گرمایش ادامه دهد. یکی از مهمترین دلایل این امر قطب شمال است که بخش هایی از این قاره را شامل می شود و تقریباً چهار برابر سریعتر از آن گرم می شود. در نهایت، این گزارش خاطرنشان می‌کند که اتحادیه اروپا بین سال‌های 1990 تا 2020 انتشار گازهای گلخانه‌ای را با موفقیت 31 درصد کاهش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید