رشد پیری در اروپا چقدر است؟انتظار می رود بسیاری از کشورها و مناطق جهان شاهد یک جمعیت به سرعت در حال پیر شدن باشند و اتحادیه اروپا نمونه قابل توجهی است. پیش بینی می شود که تا پایان این قرن، بیش از 30 درصد از جمعیت اروپا 65 سال یا بیشتر خواهند بود. این تصویر از داده های یورواستات استفاده می کند و تغییرات پیش بینی شده در جمعیت اتحادیه اروپا را تا سال 2100 نشان می دهد. در اینجا توضیح می دهیم که چگونه این تغییر می تواند تأثیر بدی بر رشد اقتصادی این منطقه داشته باشد. 2100-2021 نیروی کار و نسبت بازنشستگان نمودار زیر نسبت افراد 65 ساله و بالاتر را که عموماً بازنشسته یا نیازمند درآمد تکمیلی هستند در مقایسه با تعداد افراد در سن کار (15-64) اندازه گیری می کند. در سال 2021، نسبت وابستگی اتحادیه اروپا 32 بود. این بدان معناست که به ازای هر 100 نفر در سن کار، 32 سالمند وجود دارد. پیش بینی می شود که این نسبت تا سال 2100 به 57 افزایش یابد. تأثیر پیری جمعیت بر اتحادیه اروپا به طور معمول، بازنشستگان کار نمی کنند و برای تأمین مالی خود به حقوق بازنشستگی متکی هستند. بنابراین هر چه جمعیت سالمندان بیشتر باشد، فشار بر امنیت اجتماعی کشور بیشتر می شود. با افزایش سن جمعیت، ممکن است مالیات ها برای پوشش هزینه های تورم افزایش یابد و کاهش جمعیت در سن کار یک کشور نیز می تواند تأثیر قابل توجهی بر نوآوری و تجربه در کل نیروی کار داشته باشد. به عنوان مثال، جمعیت ژاپن نیز به سرعت در حال پیر شدن است. به گفته صندوق بین المللی پول، این شرایط می تواند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور را در 30 سال آینده یک درصد کاهش دهد. علت اصلی پیری جمعیت ژاپن و اتحادیه اروپا تنها نقاطی در جهان نیستند که شاهد پیری جمعیت خود هستند. کل جمعیت جهان در حال پیر شدن است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، از هر شش نفر در سراسر جهان یک نفر تا سال 2030 60 سال یا بیشتر خواهد داشت. این جمعیت پیر به دو دلیل اصلی رخ می دهد: کاهش نرخ باروری جهانی و افزایش امید به زندگی. برای کمک به کاهش خطرات پیری جمعیت، دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که سیستم های بازنشستگی آنها برای افزایش امید به زندگی و رشد جمعیت کافی است. بیشتر بخوانید: ادعای ایلان ماسک درباره فروپاشی تمدن به دلیل کاهش جمعیت; آمار چه می گوید؟ فاجعه برای حزب کمونیست؛ جمعیت چین تا سال 2100 یک میلیارد نفر کاهش خواهد یافت

دیدگاهتان را بنویسید