تلسکوپ sunglasses درخشان‌ترین تپ اختر فراکهکشانی را کشف کرد


یک تپ اختر برون کهکشانی یک ستاره نوترونی است که پرتوهای تابشی از قطب های خود ساطع می کند. وقتی این پرتوها به زمین می‌رسند، پالس‌های نوری را می‌بینیم که به سرعت چشمک می‌زنند – معمولاً فقط چند ثانیه یا میلی‌ثانیه طول می‌کشند. تپ اختر تازه کشف شده، PSR J0523-7125، سه بار در ثانیه چشمک می زند و در ابر ماژلانی بزرگ – یک کهکشان کوتوله که به دور راه شیری می چرخد، می نشیند. این تپ اختر فرا کهکشانی حدود ده برابر درخشان تر از هر شهاب سنگ دیگری است که تا به حال در خارج از کهکشان راه شیری کشف شده است – می تواند به نوعی در فهرست درخشان ترین تپ اخترهای کشف شده قرار گیرد. اما اگر این تپ اختر بسیار درخشان است، چرا هنوز کشف نشده است؟ محققان می گویند تپ اختر یک ویژگی غیرمعمول دارد که به آن کمک می کند پنهان بماند – به عبارت دیگر، تشخیص پرتوهای آن به عنوان یک تپ اختر دشوار است. این تپ اختر با استفاده از تلسکوپ ASKAP در استرالیا کشف شد که از فیلتر ویژه ای به نام “عینک آفتابی” استفاده می کند. پالس ها به لطف میدان مغناطیسی شدید خود پرتوهایی از نور پلاریزه ساطع می کنند که با هیچ ابزار نجومی نمی توان آن را به راحتی از نور معمولی تشخیص داد. با این حال، فیلتری که روی ماهواره ASKAP نصب شده بود، توانست این تفاوت را تشخیص دهد و یک تپ اختر برون کهکشانی را شناسایی کند. در حین مطالعه داده های تلسکوپ، محققان متوجه وجود یک جرم بسیار قطبی شده در ابر ماژلانی شدند که در چند ماه گذشته درخشندگی آن تغییر کرده است. مشاهدات بعدی با ابزارهای دیگر هیچ جسمی را در طول موج اشعه ایکس، مادون قرمز یا مرئی نشان نداد، اما تلسکوپ MeerKAT در آفریقای جنوبی در نهایت آن را به عنوان یک تپ اختر غیر معمول و به دنبال آن فیلتر عینک آفتابی تایید کرد. درخشان ترین تپ اختر فوق کهکشانی را ثبت کرد. پروفسور تارا مورفی، نویسنده اصلی این مطالعه گفت: “ما انتظار داریم تپ اخترهای بیشتری را با استفاده از این تکنیک ببینیم.” این اولین باری است که توانستیم قطبیت یک تپ اختر را به طور منظم تشخیص دهیم. تپ اختر علیرغم روشنایی بالا هنوز شناسایی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید