استخدام مسئول دفتر در مجموعه تله کابین گنج نامه در تهران
استخدام تله کابین گنجنامه مجتمع تله کابین گنج نامه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید