دانشمندان قصد دارند تعریف یک ثانیه از نظر علمی را تغییر دهند


یک ثانیه فقط یک ثانیه است. اما ما اینطور تعریف کردیم. این تعریف در طول زمان بارها تغییر کرده است و ممکن است در اواخر این دهه دوباره تغییر کند. به گزارش نیویورک تایمز، دفتر بین المللی اوزان و معیارها، واقع در حومه پاریس، به نام BIPM شناخته می شود که وظیفه تعریف چنین قراردادهایی را در سراسر جهان بر عهده دارد. در حال حاضر، گروه در حال بررسی تعریفی است که می تواند برای یک ثانیه ارائه شود. BIPM بر تعریف هفت واحد اصلی اندازه گیری نظارت دارد: زمان، طول، جرم، جریان الکتریکی، دما، شدت نور و مقدار ماده. تلاش برای بازتعریف طول یک ثانیه ناشی از پیشرفت در ساعت سازی است. برای قرن ها، جهان ما زمان را بر اساس چرخش زمین اندازه گیری کرده است. اجداد ما زمان را به روز، ساعت، دقیقه و ثانیه دسته بندی می کردند، اما با گذشت زمان توانایی ما برای ردیابی زمان و تعریف ثانیه افزایش یافته است. در سال 1967، پس از دهه‌ها مطالعه، دانشمندان چرخش زمین را به عنوان مبنایی برای تعریف زمان کنار گذاشتند و از آن برای اندازه‌گیری حرکت ذرات درون اتم استفاده کردند. به طور خاص، آنها فرکانس طبیعی سزیم-133 را پایه گذاری کردند. اما در این ویرایش قصد دارند به جای در نظر گرفتن مقدار عددی ثابتی برای آن تعریف کنند. سزیم-133 یک فلز مایع است که مقدار دقیق آن را می توان با حرکت آهسته ذرات آن به دست آورد. دانشمندان معتقدند که این کار باعث افزایش دقت تعریف یک ثانیه می شود و می توان آن را قابل اعتمادتر از روش های قبلی دانست. برای تعیین این ثابت، دانشمندان از لیزرهایی استفاده کردند که فرکانس حدود فمتوثانیه را به سزیم-133 ساطع می کردند. تا پایان این دهه، BIPM روش جدیدی را برای تعریف ثانیه اعلام کرده است که نسبت به روش های قبلی دقیق تر است. BIPM در پایان می‌گوید: «اگر احساس کنیم که ثانیه‌های کبیسه بر دقت این تعریف تأثیر می‌گذارند، آن‌ها را در محاسبات خود وارد می‌کنیم تا به دقیق‌ترین روش تعریف‌شده برای طول ثانیه دست یابیم».

دیدگاهتان را بنویسید