استخدام برق کار صنعتی در شرکت نوین صنعت رهیافت انرژی کاسپین در ساری – «ای استخدام»استخدام رویکرد انرژی کاسپین رویکرد انرژی نوین صنعت کاسپین شرکت نوین صنعت جهت تکمیل کادر خود جهت اجرای پروژه مجتمع تجاری در استان مازندران شهرستان ساری از نیروی انسانی برق صنعتی دعوت به همکاری می نماید. برق صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید