آیا باید همیشه بر موضع خود باقی بمانیم؟افراد زیادی هستند که معتقدند “ایستادن بر آنچه قبلاً گفته اند و متعهد ماندن به موقعیت قبلی” یک ویژگی مثبت است. به همین دلیل است که گاهی می شنویم کسی انتقاد می کند: “چیزی در طول زمان تغییر کرده است و نمی توان به آن اعتماد کرد.” یا این که الان این را نوشته ما باید همیشه در جایگاه خود بمانیم؟ اولین بار در مکمل ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید