فهرست کتابهای پیشنهادی شما برای سال ۱۴۰۱


1 مزرعه حیوانات اورون 2 کورجوگ ساراماگو 3 عادات افراد مؤثر استیون کواوی 4 خلدوکسوپری 5 نگهبان سوسیالیست جهانی 6 آلکیا پاپاپا کویلو 8 چرا ملت ها توسط ویلیام گلوسی شکست خوردند 10 صد سال دوست دارند گاریسیا مارکیزینیمان 11 قلم 13 آخرین سخنرانی سلطنتی ابراهیمی 17 نظرزا امیرخانی 18 خلبان Expossi War 19 سمفونی مردان معروف 22 Allonymons Dubol 23 Key 23 Keys Xenchip and Dan Heath 24 5th Steve JobsAxon 26 Sunnah Harris Dather and Supremed F. از کوندرا، 30 بار، کوندیرا کوندیرا 31 سیاه قوی (تفکر مخاطره آمیز) نسیم نیکلاس طالب 33 مزخرفات پیش بینی اریلیمازیار 34 بخشی از کلودیو تولتزه 37 پشت صحنه ریاکاری اریلی 39 ایده های یک دلقک اکستریون هیینز مثبت 4 فالن دو دکمه 45 قلاب نیر عیال 47 سه شنبه ها با آلبوم موریمیچ 48 قفس شیشهاینیکلاس 49 کاراکتر اعصاب زمان ما کارن هو rney 51 Dark Side Vjvdddby Ford 52 Regulement Zndgydyl Carnegie 53 Silent Power Drvngrahasvzan Kane 54 Test Mommy Rob Fitzpatrick 55 Too Loud a Solitude Harabal 56 Byganhalbr Camus 57 How To Loud a Solitude Harabal 56 Byganhalbr Camus 57 on the wisdom of Shedyartvrznhnhng. گاردنر 61 آگاهی از مور سیاه آگاهی 62 مرد خردمند یووال نوح هرارینشر جدید 63 ترکیب نوآوری هاردینسل – آتیسا 64 هنر شفاف اندیشیدن رولف دوبلیشه 66 نظریه انتخاب کاوی هامون 70 نوآوری Grantarana Pendrew Economician View 71 قدرت در قجام ماهمنان 73 قدرتمند قدرتمند دهگلم 74 چرا ملت ها شکست می خورند؟ عزیزم عجم اوغلو خیابان 76 ذهن متفکر 771984 جورج اورلنیلوف 78 تفکر سریع و بچه ها بهمن 79 فکر سریع آلن عشق دوباتانیلوفر 80 وقتی نیچه گریس تاروین د. 89 هنر دستیار Rothriana Pen 90 Position Anxiety – Anxiety Installation Allen Doubleen Milan – Chatter 91 Policy Requirements in the Nation – Counselna Zeidabadini 92 Beads Gadine Gadine 93 Organisms McKeaconzadine 95 Iranian Mage, 2013-2013 هرمزد – شفاف 98 شادی ها و رنج های نوشتن آلن دوبوآس بهار 99 بنویس تا اتفاق بیفتد هنری کلاوزر 100 خودت باش راشل هالیسکول کوله پشتی 101 راهنمای تفکر انتقادی امونیل براون، استوارت ام. چشمه 105 جدایی انتقادی ریچارد پل، لیندا آلدراختران 106 ده نوع نوآوری کلی، رایان پیکلاریانا قلم 107 دیپ ورک کال نیوپورت ناشر – شمشاد 108 زندگی 3.0 مکس تگمارک – میثم محمد امینشر شماره 109 اسکین در بازینسیم 1 رامامونف – بینه 1 رامامونف پیونگ یانگزادی امیر خانیشایر اچ orizon 112 Fool Poverty Horizons 113 Treatment of ShuPenhavorin Yalatures – 11421 درسهایی برای قرن بیست و یکم یاوال نوح عجله کنید – بین دو رئیس جمهور انقلابی – گل محمدی و فتاحین شایر استراو 116 How to Zebra, New Yartemefaryns. دیویدویتز – ریحانه عبدیگمان 119 در برابر تربیت فرزند آلیسون گوپنیک – مینا قاجار تارجمان 120 رفتار ریچارد تایلر با مهربانی انتشار 124 آینده کوین کل – ارزش تقینژاداموخث 125 شور زندگیادومارک 125 شور زندگیادومارک 125 شور زندگیادومارک . پنهان اجتمایاستیون لویت – استیون دبنرنشر نی 128 مرد به نام آوهفردریک بکمن نشر ن 129 مینیمالیسم دیجیتالکال نیوپورتمیلکان – کتاب مرو 130 از سرد روزگاراهمد زیدابادینشر نی 131 هجری هذیمه 131 هذیمه هذیمه 131 زن هجری هذیمه3. فرمول موفقیت B arabashi – حامد رحمانیان

دیدگاهتان را بنویسید