ارزشیابی یک ساله کارکنان – یو پی اس،فروش یو پی اس،باتری یو پی اس


ارزیابی کارکنان یک ساله 2.8 (56.67%) 12 رای[s]

ارزیابی کارکنان در سال 91 انجام شد و کارکنان شرکت در 4 گروه رتبه بندی شدند که به نسبت امتیاز کسب شده به نامبردگان پرداخت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید