اولین رای باشید!

Assassin’s Creed Nexus 2023 Soundtrack By Chris Tilton

کیفیت: Mp3 320 kbps | مدت زمان: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه | خالق اثر: کریس تیلتون

موسیقی-متن-بازی-Assassins-Creed-Nexus

موسیقی متن بازی Assassins Creed Nexus 2023 توسط یک آهنگ‌ساز آمریکایی نواخته شده و یکی از آثار مخصوص واقعیت مجازی مجموعه اسسینز کرید را به بهترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارد. گروهی از آهنگ سازان نسخه‌های اصلی مجموعه هم در این اثر حضور دارند و جناسی از بازی با کلمات در تمام نت‌های آن هم دیده می‌شود.

لیست ترک‌ها

 • [۰۳:۰۱] ۰۱٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Assassin’s Creed Nexus Main Theme
 • [۰۱:۴۱] ۰۲٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – A New Tour of Venice
 • [۰۳:۱۴] ۰۳٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Odyssey of the Eagle Bearer
 • [۰۳:۱۴] ۰۴٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Connor’s Sneaking Mission
 • [۰۴:۰۲] ۰۵٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Nexus Eye
 • [۰۳:۲۶] ۰۶٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Stolen Sword
 • [۰۱:۰۸] ۰۷٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Courtyard Titles
 • [۰۳:۱۶] ۰۸٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Tunnel Vision
 • [۰۱:۵۶] ۰۹٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Connor Investigates
 • [۰۱:۵۱] ۱۰٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Welcome Back to Boston
 • [۰۱:۴۲] ۱۱٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Spymaster of Newport
 • [۰۲:۱۶] ۱۲٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Brotherhood Briefings
 • [۰۲:۵۶] ۱۳٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Bow of Odysseus
 • [۰۲:۳۴] ۱۴٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Back in Athens
 • [۰۴:۲۸] ۱۵٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Ezio on the Hunt
 • [۰۱:۲۸] ۱۶٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Temple of Apollo
 • [۰۲:۲۸] ۱۷٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Venice Tarantella
 • [۰۰:۵۹] ۱۸٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Going Down with the Ship
 • [۰۱:۴۵] ۱۹٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Hacking Abstergo
 • [۰۳:۳۲] ۲۰٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Kassandra and Nikomedes
 • [۰۲:۴۸] ۲۱٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – For Athens
 • [۰۲:۵۲] ۲۲٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Secrets of the Templars
 • [۰۳:۱۳] ۲۳٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Connor’s Confrontation
 • [۰۱:۴۵] ۲۴٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Reunion with Leonardo
 • [۰۲:۱۳] ۲۵٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Ezio’s Creed
 • [۰۲:۳۴] ۲۶٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Templar Way
 • [۰۲:۲۸] ۲۷٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Abstergo Hunters
 • [۰۴:۳۴] ۲۸٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – The Last Fragment
 • [۰۲:۰۶] ۲۹٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Logic Bombs Away
 • [۰۲:۰۷] ۳۰٫ Chris Tilton Assassin’s Creed – Ezio Returns Home

info

Chris Tilton (born 9 June 1979) is an American composer. He frequently collaborates with J.J. Abrams and Michael Giacchino as their music orchestrator, and succeeded Giacchino as the composer of Fringe from season 2 onward. Like Giacchino, the names of his tracks typically use puns and wordplay.

رمز فایل: www.downloadha.com