در فیلم آموزشی The 30 Day Book Challenge می‌توانید به مشتاقان کتاب نویسی بپیوندید. این دوره قرار است که چالش‌های مربوط به به‌اشتراک گذاری افکار را مرور کرده و راه‌های قرارگیری در مسیر درست را نیز با شما در میان گذارید. اگر نمی‌دانید که از کجا باید شروع کنید، با این دوره همراه شده و تجربیات و دانش دیگر افراد نویسنده را دنبال کنید. می‌توانید در وجود خود، خلاقیت را شعله ور کرده و تمام موانع را از سر راه خود بردارید.

The 30-Day Book Challenge

چالش ۳۰ روز کتاب‌خوانی

فیلم-آموزشی-The-30-Day-Book-Challenge

 

info

Many aspiring authors struggle to bring their book ideas to fruition due to various challenges. They may face time constraints, lack of focus, or uncertainty about the publishing process. This can lead to frustration, and a delay in sharing their stories with the world.Imagine the frustration of having a great book idea but not knowing how to start or struggling to find the time to write and publish it. The desire to share your thoughts, experiences, or knowledge may burn within you, but the obstacles in your path hinder your progress.

رمز فایل: www.downloadha.com