اولین رای باشید!

فیلم آموزشی Delay Analysis Time Impact Analysis شما را با آنالیز زمان همراه کرده و می‌توانید در صنعت ساخت و ساز یا هر بخش دیگری از آن استفاده کنید. مواردی که در این دوره یاد خواهید گرفت، روی زمان بندی و بودجه پروژه تاثیر گذاشته و باید آن‌ها را در برنامه ریزی خود وارد کنید. تحلیل و تحلیل تاثیر زمانی توسط متخصصین ساخت و ساز انجام شده و باید دانش و مهارت‌هایی را برای مدیریت و حل و فصل موثر چنین اختلافاتی کسب کنید. این دوره همراه بسیار خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود.

Construction Claims: Delay Analysis – Time Impact Analysis

آموزش تحلیل تاخیر زمانی روی ساخت و ساز

فیلم-آموزشی-Delay-Analysis-Time-Impact-Analysis

 

info

In the construction industry or any sector, disputes and claims arising from delays can significantly impact project timelines and budgets. This comprehensive course on “Construction Claims: Delay Analysis – Time Impact Analysis” equips construction professionals with the knowledge and skills to effectively manage and resolve such disputes.

رمز فایل: www.downloadha.com