اولین رای باشید!

دوره آموزشی Qradar Cybersecurity For Dummies به‌طور پایه‌ای به بحث امنیت در زبان Qradar می‌پردازد. IBM QRadar یک سامانه مدیریت اطلاعات امنیتی (SIEM) است که در موارد حساسی از نظر امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات امنیتی اولیه سیستم QRadar به درستی انجام شده باشد. این شامل مواردی مانند مدیریت دسترسی، رمزنگاری اطلاعات حساس، و محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس می‌شود.

Qradar Cybersecurity For Dummies

بررسی امنیت در Qradar

دوره-آموزشی-Qradar-Cybersecurity-For-Dummies

 

info

You are learning QRadar but would like to get some important information about it? Are you into QRadar and wish to get better knowledge? Then, THIS IS THE COURSE FOR YOU! Learning about QRadar is something that anyone can do as long as there is enough will to learn.

رمز فایل: www.downloadha.com