اولین رای باشید!

در دوره دوره آموزشی Preconception Counselling قرار است که یک سری مشاوره‌های قبل از بارداری دریافت کنید. مشاوره قبل از بارداری یک قسمت مهم از مراقبت های بهداشتی زنان است که به آن “مشاوره دوره قبل از بارداری” یا “پیش از بارداری” هم اشاره می‌شود. این نوع مشاوره به زنان و زوج‌ها کمک می‌کند تا برای باروری و بارداری سالم آماده شوند و ریسک‌های ممکن را کاهش دهند. در این دوره جامع می‌توانید این نکات را فرا بگیرید.

Preconception Counselling

مشاوره‌هایی قبل از بارداری

دوره-آموزشی-Preconception-Counselling

 

info

Embark on a transformative learning experience with our comprehensive Preconception Counselling course, designed to equip healthcare professionals, counselors, and individuals with the essential knowledge and skills to guide prospective parents toward a healthy pregnancy and parenting journey.In this enlightening program, participants will explore the significance of preconception care and its profound impact on reproductive health and child development.

رمز فایل: www.downloadha.com